/ / / /
PERHATIAN
 
Dimaklumkan bahawa syarat MUET dan General English untuk bergraduat yang terkini telah dimasukkan dalam Kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perkara Akademik) 2008 Pindaan 2017 selaras dengan keputusan Senat bertarikh 17 Oktober 2017.
 
Bersama - sama dilampirkan Jadual I, Jadual II, Jadual III berkaitan syarat tersebut untuk makluman dan perhatian semua.

 

 qrcode webupsi permohonan-online-ipta  logojpa2 mygov logomqa KPM LogoMSC Status RF 03

Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer

Copyright 2018 © Faculty of Art, Computing and Creative Industry.
Tel : 05-4505921/5923/5970 | Fax : 05-4582615 | Email : admin@fskik.upsi.edu.my | Webmaster : maryati@upsi.edu.my