List of Grants, Department Art and Design

 

Geran Penyelidikan Universiti (GPU)

Bil

Kod Penyelidikan

Tajuk Penyelidikan

Ketua

Penyelidik Bersama

Tempoh Penyelidikan

1

2013-0038-107-01

Kajian Reka Bentuk Islam terhadap Seni Hias Motif Geometri di Malaysia

Dr. Ridzuan Hussin

Muriza Mustafa

1 Feb 2013 –

1 Feb 2014

2

2013-0203-107-01

Memori Warisan Rekabentuk Landskap 
Bandar Tanjong Malim

Puan Intan Khasumarlina 
binti Mohd Khalid

Dr. Harozila binti Ramli,
En. Abu Bakar bin Sabran

15 Dis 2013 –

15 Dis 2014

3

2013-0222-107-01

Aplikasi Motif-motif Melayu dalam Karya 
“Painting Batik” Najib Dawa

Dr. Harozila binti Ramli

Dr. Tajul Shuhaizam Said dan 
Dr. Mohd Fauzi Sedon @ M.Dom

15 Dis 2013 –

15 Dis 2014

4

2013-0223-107-01

Eco-Friendly Paste : An Alternative 
Clay-Bases Medium for Screen Printing

Dr. Mohd Fauzi bin Sedon
@ M.Dom

Dr. Tajul Shuhaizam Said, Prof. Madya 
Dr. Illyas Md Isa dan Siti Fazlina Isnin (PSAS)

15 Dis 2013 –

15 Dis 2014

5

2014-0019-107-01

Ekplorasi Bentuk Kraf Tembaga Melalui Intergrasi Teknologi

En. Abu Bakar Sabran

Pn. Intan Khasumarlina Mohd Khalid

1 Julai 2014 - 

1 Julai 2015

6

2014-0081-106-01

Peranan dan Kesediaan Guru Pendidikan Seni Visual  Dalam Melaksana Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam Mata Pelajaran Dunia Seni Visual Sekolah Rendah

Pn. Jamilah Omar

En. Zainuddin Abindinhazir, Pn. Siti Salwa Jamaldin, Pn. Azlin Iryani Mohd Noor

3 Nov 2014 –

3 Nov 2015

7

2014-0082-107-01

Teknik Draping : Penggunaan Heavy Weight Material (Denim) Dalam Reka Bentuk Busana Pengantin

Pn. Siti Salwa Jamaldin

Dr. Ridzuan Hussin

3 Nov 2014 –

3 Nov 2015

8

2016-0041-107-01

Eksperimentasi Teknik Tritik dalam Pembelajaran Mereka Corak Tekstil Batik

Prof. Madya Dr. Harozila Ramli

Prof . Madya Dr. Tajul Shuhaizam Said, Pn. Siti Salwa Jamaldin

13 April 2016 –

13 April 2017

9

2016-0040-106-01

Reka Bentuk Seni Kaligrafi (KHAT) Masjid-Masjid Negeri di Malaysia dan Kaitannya dengan Seni Visual

Dr. Ridzuan Hussin

Dr. Abdul Aziz Zalay@Zali, Pn. Siti Salwa Jamaldin, Pn. Jamilah Omar

13 April 2016 –

13 April 2017

           
 

Geran Skim Penyelidikan Fundamental (FRGS)

Bil

Kod Penyelidikan

Tajuk Penyelidikan

Ketua

Penyelidik Bersama

Tempoh Penyelidikan

1

2010-0038-107-02

Transliterating Late 19th and Early 29th Century Jawi Texts To Romanized Malay for The Purpose of Exegesis To Enrich The Corpus Modern Malay Literature

Prof. Dr. Zakaria Ali

Dr. Ahmad Suhaimi Mohd Noor

1 April 2010 –

31 Mac 2012

2

2011-0074-107-02  FRGS/1/2011/

SSI/UPSI/02/7

Aesthetic Of Imperata Cylindrical Ash Glaze : Manipulate Nature Compose For Ceramic Glaze. Estetika Licau Abu Lalang: Memanipulasi Sumber Alam Untuk Penghasilan Licau Seramik

Prof. Madya Dr. Tajul Shuhaizam Said

Pn. Intan  Khasumarlina  Mohd Khalid, Dr. Harozila Ramli

1 Ogos 2011 -

1 Ogos 2013

3

2012-0025-107-02 FRGS/1/2012/

SSI07/UPSI/02/19

RADICAL PRINTMAKING: UNCONVENTIONAL MEDIUM AS AN ALTERNATIVE IN SCREEN PRINTING PROCESS

Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi Sedon @ M.Dom

Dr. Tajul Shuhaizam Bin Said, Dr. Roskang Bin Jailani, Abu Bakar Bin Sabran, Siti Fazlina Bt. Isnin
+ PENYELIDIK - Mohamad bin Hassan (MJPU 111)

2 Mei 2012 –

2 Nov 2014

4

2014-0110-108-02

Simbolisme dan Nilai Intelektual Dalam Seni Kraf Warisan Pribumi Penan di Sarawak

Prof. Madya Dr. Zaihidee Mohd Arshad

Dr. Abdul Aziz Zalay@Zali, Dr. Ridzuan Hussin

1 Dis 2014 –

30 Nov 2016

 

Geran Skim Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS)

Bil

Kod Penyelidikan

Tajuk Penyelidikan

Ketua

Penyelidik Bersama

Tempoh Penyelidikan

1

2015-0196-107-32

Development of Prototype of Water-based Ink Medium from Plaster of Paris for Silk Screen Printing Application

Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi Sedon @ M. Dom

Prof. Madya Dr. Mohd Azlan Bin Nafiah, Prof Madya Dr. Tajul Shuhaizam Bin Said, Abu Bakar Bin Sabran

28 Dis 2015 –

27 Dis 2017

           
 

Perundingan - Konwlegde Transfer Programme (KTP)

Bil

Kod Penyelidikan

Tajuk Penyelidikan

Ketua

Penyelidik Bersama

Tempoh Penyelidikan

1

057007-2013-001-01

Pembangunan Kraf Kulit Kayu Sebagai Sumber Ekonomi Desa

Prof. Madya Dr. Tajul Shuhaizam Said

Dr. Mohd Fauzi Sedon@M Dom, Dr. Harozila Ramli, Dr. Nurul Fadly bin Habidin

1  Sept 2013 - 31 Ogos 2015

2

057007-2014-006-01

Projek Mata Hati

Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi Bin Sedon @ M.Dom

Prof. Madya Dr. Tajul Shuhaizam Said, Dr. Harozila Ramli, Dr. Ridzuan Hussin, En. Abu Bakar Sabran, En. Mohamad Hassan, Dr. Azhar Abd Jamil, Pn. Siti Fazlina Isnin

1 Mac 2014 –

1 Mac 2016

3

057007-2014-007-01

Projek Taman Edible Untuk Warga Emas, OKU Dan Pesakit Mental Di Bawah Program Rehabilitasi Psikososial (PSR) Tanjung Malim

Dr. Muhammad Rusdi Bin Mohd Nasir

Cik Muriza Mustafa, Dr. Abdul Aziz Zalay @ Zali, Cik Aznita Ahmad, Dr. Shahnul Kamal Sidek, Dr. Rahimah Nawi, Dr. Norzila Zakaria, Dr. Raihan Hassan, Dr. Zulhasi Sayuti, En. Mohd Rozman Mohd Nasir

1 Mac 2014 –

1 Mac 2016

4

057007-2015-001-01

Pleastarian Reka Bentuk Kontemporari Kraf Manik Seramik Sarawak Menerusi Memanipulasi Bahan Alam Bagi Meningkatkan Sumber Pendapatan

Dr. Harozila binti Ramli

 

14 Sept 2015 -

13 Sept 2017

           
 

Geran Penyelidikan Luar

Bil

Kod Penyelidikan

Tajuk Penyelidikan

Ketua

Penyelidik Bersama

Tempoh Penyelidikan

1

2011-0095-108-16

Kajian Mengenal pasti Potensi dan Merencanakan Pengwujudan Suatu Kawasan “Street Market” di Bandar Lama Ipoh Sebagai Kawasan Mesra Pelancong - Kajian Laluan Warisan (Heritage Trail) di Bandaraya Ipoh Perak

Dr. Muhammad Rusdi Mohd Nasir

Mohd Faris Dziauddin, Nazirah Lee,  Muriza Mustaffa .

1 Okt 2011 –

31 Dis 2011

2

2012-0014-106-16

Projek Laman Terapi (Therapeutic Garden) Untuk Golongan Kelainan Upaya, 
Warga Emas, Pesakit Psikilatri Dan Kanak-Kanak Istimewa

Dr. Muhammad Rusdi Mohd Nasir

Muhammad Faisal Ahmad, Hjh Latun Azizah Kamarudin (Presiden PRIMAS), Dr. Rahimah Nawi (Pakar Perubatan Rehabilitasi, Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Bharu Kelantan, Dr. Raihan Hassan (Pegawai Perubatan dan Kesihatan, Klinik Kesihatan Slim River (+penyelidik ; Prof. Madya Dr. Mohamad Abu Bakar, Muriza Mustaffa)

1 Apr 2012 –

30 Nov 2012

3

2013-0095-106-16

Projek Edible Garden (IDR)

Dr. Muhammad Rusdi Mohd Nasir

Muriza Mustafa, Abdul Aziz Zalay @ Zali, Dr. Hanim Ahmad (MARDI), Anwar Ramli (JPBD), Aznita Ahmad (KKTM), Mohd Rozman Mohd Nasir (UiTM)

15 Jun 2013 -

31 Dis 2013

4

2013-0095-106-16

Pameran Stadthuys - Warisan Sejarah (UNESCO)

Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi Sedon @M.Dom

Prof. Madya Dr. Zakaria Ali, Prof. Madya Dr. Tajul Shuhaizam Said, Prof. Madya Dr. Zaihidee Arshad, Dr. Harozila Ramli, Dr. Abdul Aziz Zalay@Zali, En. Zainuddin Abidinhadzir, En. Abu Bakar Sabran, En. Ramlan Jantan

1 Mei 2014 –

31 Dis 2014

           

 

 qrcode webupsi permohonan-online-ipta  logojpa2 mygov logomqa KPM LogoMSC Status RF 03

Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer

Copyright 2018 © Faculty of Art, Computing and Creative Industry.
Tel : 05-4505921/5923/5970 | Fax : 05-4582615 | Email : admin@fskik.upsi.edu.my | Webmaster : maryati@upsi.edu.my