Cetak
Butiran: Kategori: Latest News | Diterbitkan: 24 Oktober 2017 | Jumlah paparan: 2070
HEBAHAN SEMINAR DUA HARI MATA PELAJARAN UMUM (MPU) KURSUS TITAS (HNH 2012) DAN HUBUNGAN ETNIK (HNS 2012) BAGI PELAJAR SEMESTER ENAM (6)
 
 
Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Universiti Pendidikan Sultan Idris akan mengadakan Seminar Dua Hari Mata Pelajaran Umum (MPU) Kursus TITAS (HNH2012) dan Hubungan Etnik (HNS2012) kepada pelajar semester enam (6) seperti butiran berikut:
 
TARIKH MASA KURSUS TEMPAT
4 hingga 5 November 2017 8.30 pagi hingga 4.30 petang HNH 2012 – TITAS Auditorium Utama, KSAJS
18 November 19 November 2017 HNS2012 – Hubungan Etnik Dewan Tunku Canselor, KSAS
 
* Kehadiran adalah diwajibkan