Kebolehpasaran Graduan

Fakulti sedang dalam proses merangka kursus-kursus pensijilan jangka pendek untuk ditawarkan kepada pelajar FSKIK dan pelajar UPSI. Senarai akan dikeluarkan di sini nanti.

 

Fakulti juga bekerjasama dengan Unit GE untuk program-program universiti seperti:

·         Boot Camp

·         Klinik CV

·         Hari Kerjaya

·         Temuduga kerja

 

 

Selain itu, Fakulti sentiasa bekerja keras untuk menjayakan pelbagai aktiviti kerjasama daripada industri khusus untuk pelajar FSKIK. Diharap para pelajar dapat memberi sokongan atas usaha ini dengan terlibat secara langsung sebagai peserta atau pelaksana. Kesemua yang diusahakan ini adalah untuk kepentingan pelajar apabila keluar bekerja kelak.