Pengurusan Fakulti

DEKAN

Dekan

Prof. Madya Dr. Mohd Zahuri Khairani

zahuri@fskik.upsi.edu.my

+605-4505882

TIMBALAN – TIMBALAN DEKAN

Timbalan Dekan

(Akademik dan Antarabangsa)

Prof. Madya Dr. Muhammad Zaffwan Bin Idris

zaffwan@fskik.upsi.edu.my

 +605-4505842

Timbalan Dekan

(Penyelidikan dan Inovasi) 

Prof. Madya Ts. Dr. Muhammad Modi bin Lakulu

modi@fskik.upsi.edu.my

+605-4505938

Timbalan Dekan

(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Dr. Norakmal binti Abdullah

norakmal@fskik.upsi.edu.my

+605-4505174

KETUA – KETUA JABATAN

Ketua Jabatan Seni dan Reka Bentuk

Dr. Harleny binti Abd Arif

harleny@fskik.upsi.edu.my

+605-4505308 

Ketua Jabatan Komputeran

Dr. Mohd Hishamuddin bin Abdul Rahman

mhishamuddin@fskik.upsi.edu.my

+605-4506503

Ketua Jabatan Multimedia Kreatif

Ts. Dr. Ahmad Nizam bin Othman

ahmad.nizam@fskik.upsi.edu.my

+605-4505190

TIMBALAN – TIMBALAN DEKAN

aj

 Timbalan Pendaftar Kanan N52

En. Janatul Firdaus bin Zolkairnaini @Dzulkarnain

 ajfirdaus@upsi.edu.my

+605-4505885

TIMBALAN – TIMBALAN DEKAN

Penyelaras (AT20)

Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi Maklumat) Dengan Kepujian

Dr. Nor Masharah Binti Husain

                            masharah@fskik.upsi.edu.my

                           +605-4505078

Penyelaras (AT46)

Sarjana Muda Pendidikan (Multimedia) Dengan Kepujian

Pn. Nor Zuhaidah Binti Mohamed Zain

norzu@fskik.upsi.edu.my

                         +605-4505073

Penyelaras (AT47)

Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi Reka Bentuk Berkomputer Dengan Kepujian

Dr. Mohd Fadhil Harfiez bin Abdul Muttalib

fadhil@fskik.upsi.edu.my

+605-4505022

Penyelaras (AC10)

Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Perisian Pendidikan) Dengan Kepujian

Pn. Asma Hanee binti Ariffin

asma@fskik.upsi.edu.my

                         +605-4506000

Penyelaras (AT23)

Sarjana Muda Pendidikan (Seni) Dengan Kepujian 

Prof. Madya Abu Bakar bin Sabran

abu.bakar@fskik.upsi.edu.my

+605-4506529

Penyelaras (AH16)

Sarjana Muda Reka Bentuk (Pengiklanan) Dengan Kepujian

Dr. Nur Safinas Binti Albakry

nursafinas@fskik.upsi.edu.my

+605-4505416

Penyelaras (AH17)

Sarjana Muda Reka Bentuk (Animasi) Dengan Kepujian

Dr. Nur Syuhada binti Mat Sin

syuhada@fskik.upsi.edu.my

+605-4505058

Penyelaras (AC33)

Sarjana Muda Reka Bentuk (Permainan Digital) Dengan Kepujian

Dr. Erni Marlina binti Saari

marlina@fskik.upsi.edu.my 

  +605-4505025