Pengurusan Pelajar

Menguruskan sesebuah persatuan bukanlah satu perkara yang mudah dan boleh dipandang remeh. Pelbagai kemahiran dapat dibentuk dalam diri pelajar terutama kemahiran kepimpinan, kemahiran mengurus ahli, mengurus peruntukan, mengurus masa dan lain-lain kemahiran penting seperti menjangka, menyediakan kertas kerja, mencari dana dan sebagainya.

Maklumat umum bagi menguruskan sesebuah persatuan:

 

·         Pengurusan Persatuan

·         Pengurusan Kewangan

·         Perancangan Aktiviti

·         Penulisan Kertas Kerja

·         Agihan Belanjawan Aktiviti/ Program