Visi

Memperlihatkan Kerjasama Kreatif

 

Misi

 
Menghasilkan insan yang berketrampilan, berpengetahuan, berkemahiran, kompeten, kreatif dan inovatif dalam menjana dan menatar bidang seni, komputeran dan industri kreatif.