Visi

 Memperlihatkan Kerjasama Kreatif

Misi

Menghasilkan insan yang berketrampilan, berpengetahuan, berkemahiran, kompeten, kreatif dan inovatif dalam menjana dan menatar bidang seni, komputeran dan industri kreatif.