Piagam Pelanggan

FSKIK komited untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap dan mesra dalam bidang berikut:

·    Memastikan Buku Panduan Akademik Fakulti diedarkan pada minggu pertama kemasukan pelajar baru dalam setiap sesi akademik.

·    Memastikan pelajar membuat pendaftaran semester mereka melalui Portal MyUPSI dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh kuliah bermula pada setiap semester.

·    Untuk memastikan Pelan Arahan (RI) dan bahan pengajaran dapat diakses melalui MyGuru dalam minggu pertama semester.

·    Untuk memastikan tanda kursus dipaparkan untuk semakan pelajar pada minggu ke-13 semester.

·    Memastikan aduan akan dijawab dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

·    Memastikan perkhidmatan kaunter untuk sebarang pertanyaan dilayan dalam tempoh lima (5) minit.

·   Untuk memastikan sebarang kelulusan untuk permohonan untuk menjalankan aktiviti disambut dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

·    Untuk memastikan peralatan dan peralatan untuk makmal / bengkel / kedai / studio sedia untuk digunakan sebelum kelas bermula.

·    Untuk memastikan Senarai Dekan dipaparkan dua (2) minggu selepas persetujuan mesyuarat Senat